Welcome to Manaskhand Parishad
"प्राचीन मानसखण्ड पुनर्जागरण गर्दै सम्वृद्ध मानसखण्ड निर्माण महाअभियान"


Contact Now
साँस्कृतिक पहिचानको सुनिश्चितता, अनुशासित स्वतन्त्रता, समन्वयात्मक व्यवहार र सामाजिक सहकार्यको मार्गबाट बहुआयामिक सम्वृद्धि।


- मानसखण्ड परिषद्